قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه عرضه در گردش روزانه
1
Bitcoin
$63,813.00 4,156,619,288
تومان
1.26
تریلیون دلار
27.85
میلیارد دلار
19.69
میلیون BTC
-0.01%
2
Ethereum
$3,060.65 199,363,089
تومان
367.74
میلیارد دلار
10.87
میلیارد دلار
120.07
میلیون ETH
-0.62%
3
Tether
$1.00 65,138
تومان
109.52
میلیارد دلار
40.3
میلیارد دلار
109.47
میلیارد USDT
-0.20%
4
BNB
$558.99 36,411,211
تومان
86.03
میلیارد دلار
881
میلیون دلار
153.86
میلیون BNB
0.56%
5
Solana
$142.54 9,284,699
تومان
63.82
میلیارد دلار
3.61
میلیارد دلار
446.81
میلیون SOL
0.19%
6
USDC
$0.9996 65,110
تومان
33.91
میلیارد دلار
7.16
میلیارد دلار
33.91
میلیارد USDC
0.22%
7
Lido Staked Ether
$3,059.70 199,301,209
تومان
28.54
میلیارد دلار
105.48
میلیون دلار
9.32
میلیون STETH
0.07%
8
XRP
$0.5161 33,615
تومان
28.48
میلیارد دلار
1.38
میلیارد دلار
55.13
میلیارد XRP
4.52%
9
Dogecoin
$0.1534 9,995
تومان
22.1
میلیارد دلار
1.54
میلیارد دلار
143.96
میلیارد DOGE
2.34%
10
Toncoin
$6.14 399,944
تومان
21.32
میلیارد دلار
435.18
میلیون دلار
3.47
میلیارد TON
-2.50%