قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه عرضه در گردش روزانه
1
Bitcoin
$43,881.00 2,214,279,141
تومان
859.57
میلیارد دلار
15.53
میلیارد دلار
19.57
میلیون BTC
-0.56%
2
Ethereum
$2,347.87 118,475,868
تومان
282.82
میلیارد دلار
13.52
میلیارد دلار
120.22
میلیون ETH
-2.10%
3
Tether
$1.00 50,461
تومان
90.58
میلیارد دلار
36.14
میلیارد دلار
90.59
میلیارد USDT
0.05%
4
BNB
$239.73 12,097,016
تومان
37.01
میلیارد دلار
767.14
میلیون دلار
153.86
میلیون BNB
-1.90%
5
XRP
$0.6622 33,414
تومان
35.84
میلیارد دلار
1.56
میلیارد دلار
53.96
میلیارد XRP
-4.51%
6
Solana
$72.21 3,643,789
تومان
30.88
میلیارد دلار
2.48
میلیارد دلار
426.08
میلیون SOL
-6.27%
7
USDC
$0.9998 50,449
تومان
24.56
میلیارد دلار
7.64
میلیارد دلار
24.55
میلیارد USDC
0.04%
8
Lido Staked Ether
$2,345.71 118,366,872
تومان
21.67
میلیارد دلار
118.32
میلیون دلار
9.22
میلیون STETH
-2.10%
9
Cardano
$0.5835 29,445
تومان
20.59
میلیارد دلار
1.81
میلیارد دلار
35
میلیارد ADA
-8.83%
10
Dogecoin
$0.0993 5,012
تومان
14.18
میلیارد دلار
1.29
میلیارد دلار
142.17
میلیارد DOGE
-3.97%