قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

# ارز دیجیتال قیمت قیمت ریالی حجم بازار معاملات روزانه عرضه در گردش روزانه
1
Bitcoin
$28,138.00 1,450,682,728
تومان
544.7
میلیارد دلار
13.75
میلیارد دلار
19.39
میلیون BTC
4.76%
2
Ethereum
$1,910.41 98,493,098
تومان
229.89
میلیارد دلار
7.75
میلیارد دلار
120.26
میلیون ETH
4.46%
3
Tether
$1.00 51,556
تومان
83.18
میلیارد دلار
21.52
میلیارد دلار
83.13
میلیارد USDT
-0.01%
4
BNB
$314.53 16,215,909
تومان
49.63
میلیارد دلار
543.99
میلیون دلار
157.89
میلیون BNB
2.31%
5
USD Coin
$0.9992 51,514
تومان
29.08
میلیارد دلار
3.44
میلیارد دلار
29.06
میلیارد USDC
-0.19%
6
XRP
$0.4836 24,934
تومان
25.15
میلیارد دلار
707.71
میلیون دلار
51.98
میلیارد XRP
2.50%
7
Cardano
$0.3834 19,769
تومان
13.44
میلیارد دلار
237.36
میلیون دلار
35.05
میلیارد ADA
4.42%
8
Lido Staked Ether
$1,906.98 98,316,261
تومان
13.02
میلیارد دلار
18.27
میلیون دلار
6.82
میلیون STETH
4.34%
9
Dogecoin
$0.0736 3,795
تومان
10.28
میلیارد دلار
224.4
میلیون دلار
139.54
میلیارد DOGE
1.34%
10
Polygon
$0.9411 48,518
تومان
8.75
میلیارد دلار
216.48
میلیون دلار
9.28
میلیارد MATIC
2.23%